MyPizza.co.il

וידאו פיצה

ראשי » וידאו פיצה » עמוד 2

שליח שהביא פיצה ירק עליה וצילם

סרטון וידאו חושף שליח בתורכיה שירק על הפיצה ונתפס ונשלח לכלא בית המשפט בעיר באסקיזאהיר גזר אתמול על שליח פיצה בן 22 עונש של שנתיים ושישה חודשי מאסר בגין יריקה על פיצה של לקוח. השליח נתפס במצלמת האבטחה לפני שלוש שנים...

נגישות