בצק פיצה ניו יורק
ראשי » תנאי שימוש

תנאי שימוש

*המלל במסמך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

דף אינטרנט זה מייצג מסמך משפטי ותנאי שימוש (הסכם) לאתר האינטרנט MyPizza.co.il. על ידי שימוש באתר האינטרנט שלנו, אתה מסכים לציית באופן מלא עם ולהיות מחויב להסכם הבא בכל פעם שאתה משתמש באתר האינטרנט שלנו. אנא בדוק את התנאים הבאים בזהירות.


השירותים שלנו

האתר שלנו מציע את השירותים הבאים: מגזין בנושא פיצה (מאמרים, מתכונים, סרטי וידאו ועוד)


הגדרות

המונחים "אותנו" או "אנחנו" או מתייחסים "שלנו" ל- MyPizza.co.il ולבעלים של אתר זה. "מבקר" הוא מישהו שרק גולש באתר שלנו. "חבר" הוא מי שנרשם באתר האינטרנט שלנו בכדי להשתמש בשירותים שלנו. המונח "המשתמש" הוא מזהה קולקטיבי המתייחס למבקר או חבר.

כל הטקסט, המידע, הגרפיקה, העיצוב, הנתונים והמידע המוצעים באמצעות אתר האינטרנט או השירותים שלנו, בין אם הופקו על ידי החברים שלנו או על ידינו, ידועים באופן קולקטיבי כ-"תוכן" שלנו.  תוכן שהועלה על ידי החברים מוגדר כ-"תוכן משתמשים".


קבלה של הסכם

הסכם זה הוא בינך לבין MyPizza.co.il.

הסכם זה כולל הסרת אחריות ותנאים אחרים שמגבילות את החבות שלנו כלפיך. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובשלמותם, כיוון ששימוש, גישה ו / או גלישה באתר האינטרנט שלנו מהווה קבלה של תנאים והגבלות אלה. אם אינך מסכים להיות מחויב לכל אחד ואחד מהתנאים וההגבלות ה מפורטים להלן, בבקשה צא מאתר האינטרנט שלנו מיד ואל תשתמש, תיגש ו / או תגלוש או תעיין בו בהמשך.

אלא אם צוין אחרת, הסכם זה מהווה ההסכם כולו בינך לבין MyPizza.co.il וגובר על כל ההסכמים, מצגים, אחריות והבנות אחרות ביחס לאתר האינטרנט שלנו, השירותים, והנושא הכלול במסמך זה. עם זאת, על מנת שתוכלו להשתמש באתר ו / או בשירותים שלנו, יתכן ותידרש להסכים לתנאים והתניות נוספים.  תנאים נוספים אלה ישולבו בהסכם זה, אלא אם כן צוין אחרת.

אנו רשאים לתקן הסכם זה בכל עת וללא הודעה מפורשת על כך. נוסח ההסכם האחרון יפורסם באתר האינטרנט שלנו, ואתה צריך לבדוק הסכם זה לפני השימוש באתר האינטרנט שלנו. לאחר פרסום כל תיקון להסכם, אתה מסכים להיות מחויב לכל שינוי בהסכם זה. לכן, חשוב שתבקר בדף זה מעת לעת כדי לבחון את ההסכם. אנא קרא הסכם זה בעיון ושמור אותו. אם אינך מקבל הסכם זה, אנא אל תיגש ואל תשתמש באתר האינטרנט שלנו. אם כבר ביקרת באתר שלנו ואינך מסכים לקבל הסכם זה, אתה צריך להפסיק לאלתר את השימוש באתר ובשירותים שלנו.

 

רישיון מוגבל

MyPizza.co.il מעניקה לך רישיון לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה או לביטול המאפשר לך גישה ושימוש באתר ובשירותים שלנו אך ורק בהתאם להסכם זה. השימוש שלך באתר האינטרנט ובשירותים שלנו הוא אך ורק למטרות פנימיות, אישיות, לא מסחריות, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם זה. אין להדפיס או לעשות שימוש בגרסה האלקטרונית של כל חלק של האתר או השירותים שלנו לצורך התדיינות או בוררות כלשהם בשום מצב או אופן.


התאמה לדרישות החוק

אתה מסכים לציית לכל החוקים, הכללים והתקנות המקומיים והבינלאומיים הנוגעים לשימוש באתר האינטרנט שלנו, התוכן, השירותים, וכל תוכנה הניתנת כאן.


היחסים שלנו עם המשתמש

הסכם זה בשום פנים ואופן זה אינו יוצר בשום דרך כל מערכת יחסים, סוכנות, שותפות, מיזם משותף, יחסי עובדים ומעביד או זיכיון-זכיין בינך לבין MyPizza.co.il.


הקניין הרוחני שלנו

האתר שלנו עשוי להכיל סימני שירות או סימני מסחר שלנו, כמו גם אלה של השותפים שלנו או חברות אחרות, בצורה של מילים, גרפיקה, וסמלים. השימוש שלך באתר האינטרנט או בשירותים שלנו אינו מהווה כל זכות או רישיון כדי שתוכל להשתמש בסימני השירות שלנו או בסימני המסחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של MyPizza.co.il.

התוכן שלנו, כפי שנמצא באתר ובשירותים שלנו, מוגן תחת חוקי זכויות יוצרים. ההעתקה, ההפצה, השימוש או הפרסום של כל תוכן כזה, הוא אסור לחלוטין. השימוש שלך באתר האינטרנט ובשירותים שלנו אינו מעניק לך כל זכות בעלות על התוכן שלנו.


זכאות ורישום לחברות

לאחר שתשלים את תהליך ההרשמה, תקבל סיסמא שתאפשר לך לגשת לשירותים שלנו. אתה מסכים לשמור על סודיות הסיסמה שלך ולהיות אחראי באופן מלא לכל הנזקים שייגרמו או עלולים להגרם כתוצאה מהכישלון שלך לשמור על סודיות הסיסמא, וכן הינך האחראי הבלעדי לכל פעילות המתבצעת באמצעות השימוש בסיסמה שלך.

אתה מסכים להודיע לנו מייד על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה שלך או על כל הפרת אבטחה אחרת. אתה מסכים שהאתר שלנו לא יכול ולא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק הנובע מהכישלון שלך לעמוד בתנאי אבטחת הסיסמא כפי שנדון במסמך זה.

 

כתב ויתור תוכן

הדעות המובעות באתר האינטרנט שלנו לא בהכרח משקפות את דעותיהם של בעלי, מנהלי, שותפי, וחברי MyPizza.co.il. כל תוכן בלוג המועלה על ידי בלוגרים שלנו משקף את דעתו של הבלוגר, ולא נועדו להשמיץ כל דת, קבוצה אתנית, מועדון, ארגון, חברה, אדם או מישהו או משהו.

התוכן עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת ואין הוא מתיימר להיות שלם, נכון, עדכני, עכשווי ורלוונטי. בדומה לכל חומר מודפס, התוכן עשוי להיות מיושן, לא עדכני ולא רלוונטי.

אין אנו מתחייבים לעדכן כל תוכן באתר האינטרנט שלנו. החברים אחראים לתוכן שהם מעלים ועשויים לעדכן את התוכן שלהם בכל עת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתם. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים או השמטות לתוכן בכל עת ללא הודעה מוקדמת.


שגיאה, תיקונים ושינויים

אנחנו לא מתחייבים כי אתר האינטרנט שלנו יהיה ללא טעויות, נקי מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים, או שאנו נתקן את כל השגיאות אם קיימות באתר. אנחנו לא מתחייבים כי המידע הזמין באתר האינטרנט שלנו, באמצעותו או דרכו, יהיה נכון, מדויק, עדכני או אמין.

אנו עשויים לבצע שינויים בתכונות, פונקציונלית, או בתוכן של אתר האינטרנט או השירותים שלנו בכל עת. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפי שיקול דעתנו הבלעדי לערוך או להסיר מסמכים, מידע, או כל תוכן אחר המופיע באתר האינטרנט או בשירותים שלנו.


כתב ויתור מפרסמים ונותני חסות

האתר שלנו עשוי להכיל פרסום וחסויות. מפרסמים ונותני חסות אחראים להבטיח שחומר שהוגש ונכלל באתר האינטרנט שלנו הוא מדויק וחוקי. אנחנו לא אחראים לאי-החוקיות או כל שגיאה, אי דיוק או בעיה בתוכן של מפרסמים ו/או נותני חסות.

ההכללה של פרסומות צד שלישי אינה מייצגת חסות, ערבות, אחריות, או המלצה של MyPizza.co.il ואינה מבטאת כל ייצוג או אחריות על כל מוצר או שירות.


סוחרים וכתב ויתור הפרסום

אנו עשויים לאפשר גישה ל/או לפרסם מוצר מסוים של צד שלישי או ספקי שירות ("סוחרים") שמהם אתה יכול לרכוש מוצרים או שירותים מסוימים. אתה מבין שאין לנו שליטה או אחריות למוצרים או שירותים המוצעים על ידי סוחרים. הסוחרים אחראים לכל ההיבטים של טיפול וביצוע הזמנות, תשלומים, חיובים ושירות לקוחות. אנחנו לא צד לעסקות שנחתמו בינך ובין סוחרים.

אתה מסכים כי שימוש ב/או רכישה מסוחרים כאלה הם באחריותך הבלעדית וללא אחריות מכל סוג שהוא מאתנו, במפורש או במשתמע, לרבות אחריות על הבעלות, התאמה למטרה, לסחירות או לאי-הפרה. אנחנו לא נישא באחריות בשום מצב לכל נזק הנובע מעסקאות בינך ובין סוחרים ו/או לכל מידע המופיע באתרי אינטרנט של הסוחרים או כל אתר אחר המקושר לאתר שלנו.

כל הכללים, מסמכים משפטיים (כולל מדיניות פרטיות) ונהלי הפעלה של סוחרים יחולו עליך בזמן שאתה מבקר באתרי סוחרים. אנחנו לא אחראים למידע שנמסר על ידך לסוחרים. מערכת היחסים שלנו עם הסוחרים היא אך ורק כקבלנים עצמאיים ולאף אחד מהצדדים אין סמכות לייצג או להתחייב בשם האחר.


כתב ויתור אחריות

MyPizza.co.il אינה אחראית או נושאת באחריות בכל צורה שהיא לתוכן שפורסם באתר האינטרנט שלנו או בקשר עם השירותים שלנו, בין אם פורסם או שנגרם על ידי חברים באתר שלנו, או על ידי MyPizza.co.il. למרות שאנו מספקים את כללי ההתנהלות הנדרשים מהחבר ופרסומים הנעשים על ידיהם, אנחנו לא שולטים ולא אחראים על התוכן שחברים מפרסמים, מעבירים או חולקים באתר או בשירותים שלנו, ואיננו אחראים לכל תוכן פוגעני, בלתי הולם, מגונה, בלתי חוקי או מעורר התנגדות בכל אופן שהוא באתר או בשירותים שלנו. MyPizza.co.il אינה אחראית להתנהגות, בין אם מקוונת או לא מקוונת, של כל משתמש באתר או בשירותים שלנו.

האתר או השירותים שלנו עשויים להיות בלתי זמינים באופן זמני מעת לעת לצורך תחזוקה או מסיבות אחרות. MyPizza.co.il אינה אחראית לכל טעות, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, עיכוב בהפעלה או בשידור, כשל בקו התקשורת, גניבה או הרס או גישה לא מורשה ל, או שינוי של, תקשורת חברים באתר.

MyPizza.co.il אינה אחראית לכל תקלה טכנית או בעיות אחרות מכל רשת טלפון או שירות, מערכות מחשב, שרתים או ספקים, ציוד מחשב או טלפון נייד, תוכנה, כישלון של דואר אלקטרוני או נגנים עקב בעיות טכניות או עומס תנועה באינטרנט או כל שילוב שלהם, כולל פגיעה או נזק למחשב של חבר או של כל אדם אחר, טלפון נייד, או חומרה אחרת או תוכנה, הקשורים ל/או נובעים כתוצאה משימוש או הורדת חומרים בקשר לאתר האינטרנט או השירותים שלנו, לרבות, וללא הגבלה, כל תוכנה המסופקת דרך אתר האינטרנט או השירותים שלנו.

בשום מקרה MyPizza.co.il לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק, לרבות כל אובדן או נזק או פציעה או מוות אישי, הנובעים מהשימוש באתר שלנו או בשירותים, או מכל אינטראקציות בין המשתמשים של האתר או השירותים שלנו, בין אם מקוון או לא מקוון.

MyPizza.co.il שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל תוכן, תוכנה ופריטים אחרים המשמשים או המופיעים באתר האינטרנט או בשירותים שלנו, בכל עת ללא הודעה מוקדמת. התייחסות לכל המוצרים, השירותים, התהליכים או כל מידע אחר, בשם מסחרי, סימן מסחרי, יצרן, ספק או אחר אינה מהווה או מעידה על אישור, חסות או המלצה, או כל השתייכות, על ידי אתר האינטרנט שלנו, על ידי צדדים שלישיים או על ידי כל ציוד או תכנות הקשורים או שנעשה בהם שימוש על ידי השירותים שלנו.

המידע, התוכן והמסמכים מ/או באמצעות אתר האינטרנט שלנו מסופקים "AS-IS", "כמות שהם", עם "כל הפגמים", וכל אחריות, במפורש או במשתמע, מוכחשת בזאת (לרבות, אך לא רק, כתב ויתור מכל אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת). אתרי האינטרנט והשירותים שלנו עשויים להכיל באגים, שגיאות, בעיות או מגבלות אחרות. ל- MyPizza.co.il ובכלל זה כל השותפים שלנו, אין אחריות כלשהי לשימוש באתר או בשירותים שלנו. MyPizza.co.il לא יכולה להבטיח ואינה מבטיחה כל תוצאות ספציפיות הנובעות משימוש באתר שלנו או בשירותים שלנו, לרבות אך לא מוגבל לתוכנות. MyPizza.co.il אינה מתחייבת שהתוכן שלנו, השירותים שלנו, או כל תוכנה באתר הינם מדויקים, מלאים, אמינים, עדכניים או נקיים מטעויות או שכל פריטים כאלה נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. לכן, כדאי לנהוג בזהירות בשימוש והורדה של כל תוכן כזה או תוכנה מוכרת ייעודית המשמשת לאיתור, זיהוי והסרת וירוסים. כל אחריות או חבות בגין נזקים שנגרמו על ידי וירוסים המיוחסים איכשהו לתוכן, לשירותים שלנו, ולתוכנות קשורות מוכחש בזאת. מבלי להגביל את האמור לעיל, אתה מבין ומסכים שהורדה או השגה באופן אחר של תוכן ותוכנות קשורות מ/או באמצעות אתר האינטרנט או השירותים שלנו הינם באחריותך הבלעדית ואתה אחראי לשימוש בם ולכל נזק לנייד שלך או למערכת מחשב, אובדן נתונים או נזק אחר מכל סוג שהוא שעלול להיגרם. אנחנו, כמו גם כל השותפים שלנו, איננו אחראים לכל נזק עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי (לרבות נזקים בגין אובדן עסקי, אובדן רווחים, ליטיגציה, וכדומה), בין אם מדובר בהפרת חוזה, הפרת אחריות, נזיקין (לרבות רשלנות), חבות מוצר או אחר, גם אם היתה מודעות לאפשרות של נזקים אלה. השלילה וההגבלה של נזקים שנקבעו לעיל מהוות אלמנט יסודי של בסיס ההסדר בינך לבין MyPizza.co.il. אתרי האינטרנט והשירותים שלנו לא יהיו מסופקים ללא הגבלות אלה. כל עצה או מידע, בעל פה או בכתב, אשר תתקבל באמצעותנו דרך אתר האינטרנט או השירותים שלנו לא תיצור אחריות כלשהי, ייצוג או הבטחה שאינה מוצהרת במפורש בהסכם זה.

הגבלת חבות

MyPizza.co.il, כמו גם כל השותפים שלנו, לא תהיה אחראית לכל אובדן, פציעה, פגיעה, תביעה, חבות או נזק מכל סוג שכתוצאה מכך בכל דרך מ( א) כל שגיאות ב/או מחדלים או השמטות מהאתר או מהשירותים שלנו , (ב) נושאי חבות מוצר כלשהו לשימוש שלך במידה שאנחנו לא היצרן של המוצר (ים), (ג) חוסר הזמינות או הפרעה באתר או בשירותים שלנו, (ד) בשימוש שלך באתר שלנו ובתוכן שלנו, (ה) התוכן הכלול באתר האינטרנט שלנו או בשירותים, או (ו) כל עיכוב או כשל בתפקוד של האתר שלנו ובשירותים שמעבר לשליטתנו.

בשום מקרה MyPizza.co.il או המנהלים, העובדים או סוכניה לא יהיו אחראים כלפיך או צד שלישי כלשהו לכל נזק תוצאתי, לא ישיר, מקרי, עקיף, מיוחד או שנושא עונשים, כולל עבור אובדן רווחים או אובדן נתונים הנובעים משימוש שלך באתר, בתוכן, בשירותים שלנו, או בכל תוכנה קשורה, שמשימוש דרך או בהורדה מאתר האינטרנט שלנו ושירותינו, גם אם MyPizza.co.il מודעת או עודכנה באפשרות של נזקים כאלה. על אף כל האמור במסמך זה, חבות  MyPizza.co.ilכלפיך בגין כל סיבה שהיא, וללא תלות באופן הפעולה, תהיה בכל עת מוגבלת לסכום ששולם לנו, אם בכלל, על ידך לשימוש באתר או בשירותיו בחודש הקודם של החברות שלך לפני האירוע שבעטיו עלה נושא החבות.

התנהלות חברים

חברים יכולים לפרסם תוכן משלהם באתר האינטרנט שלנו באמצעות השירותים שלנו (תוכן חבר). חברים ומבקרים מבינים שעל ידי שימוש באתר האינטרנט או בשירות שלנו, הם עלולים להיות חשופים לתוכן פוגעני, מגונה, או מעורר התנגדות. אין לנו שליטה על תוכן חבר ואיננו מתחייבים בשום דרך להבטיח את האיכות, דיוק או שלמות של תוכן כזה. MyPizza.co.il אינה אחראית לניטור או לסינון של כל תוכן חבר. באם תוכן חבר יימצא בלתי חוקי, MyPizza.co.il תגיש את כל המידע הדרוש לרשויות המתאימות.

אם תוכן חבר דווח ל- MyPizza.co.il כפוגעני או בלתי הולם, אנו עשויים לבקש מהחבר למחוק או לשנות באופן אחר את התוכן המפוקפק תוך 24 שעות מהודעה על ידי MyPizza.co.il. אם חבר לא יענה לבקשה כזו, ל- MyPizza.co.il יש סמכות מלאה או להגביל את יכולתו של חבר לפרסם תוכן חבר או להפסיק את חברותו באופן מיידי וללא הודעה נוספת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יש לנו שיקול דעת בלעדי להסרת כל תוכן שמפר הסכם זה או מעורר התנגדות על פי שיקול דעתנו הבלעדית.

חברים אחראים לעמידה בכל החוקים הפדרליים וחוקי המדינה החלים על התוכן שהם מעלים, ובכלל זה דיני זכויות יוצרים וסימנים מסחריים. חברים יכבדו את חוקי זכויות יוצרים וסימנים מסחריים.

הנך מתחייב כי לא תעשה שימוש בשירותים שלנו באופן שיפגע בזכויות הקניין הרוחני של אחרים בכל דרך שהיא. בהתאם לחוקי DMCA וחוקי מדינת ישראל, אמצנו מדיניות של הפסקת חברות שנתפשים בעיננו, על פי שיקול דעתנו הבלעדית, כמפרי זכויות יוצרים של זכויות קניין הרוחני של אחרים.

כחבר, אתה מסכים שלא להשתמש בשירותים שלנו לעשות כל אחד מאלה:

 1. להעלות, לפרסם או לשדר כל תוכן חבר ש:
 • מפר כל חוק מקומי, מדינה, פדרלי, או בינלאומית.
 • פוגע בכל פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים או זכות קניינית אחרת של צד כלשהו.
 • פוגע, מאיים, משמיץ, מעודד אלימות או פעילות בלתי חוקית, או בכל דרך אחרת הוא וולגרי, מגונה, גס, מטריד, מוציא דיבה, פולשני לפרטיות של אחר, משקף שנאה, או גזענות, מבחינה אתית או מעורר התנגדות בכל דרך אחרת.
 • קישורים ישירים או עקיפים לכל חומרים ומידע שאין לך זכות לקשר אליהם ולשתף.
 • מכיל כל מידע פרטי של צד שלישי כלשהו, לרבות, אך לא מוגבל ל- כתובות, מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני, מספרי תעודת זהות ומספרי כרטיסי אשראי.
 • מכיל וירוסים או כל קוד מחשב אחר, קבצים או תוכניות שנועדו להפריע, להרוס או להגביל את התפקוד של כל תוכנת מחשב או ציוד חומרה או תקשורת, או לחלץ מידע מאתר האינטרנט או השירותים שלנו.
 • מכיל כל פרסום לא רצוי או לא מורשה, שידולים, חומרי קידום מכירות, "דואר זבל", "ספאם", "מכתבי שרשרת", "פירמידה", או כל צורה אחרת של שידול.
 • אין לך זכות לשדר על פי כל דין (כלומר חוקי קניין הרוחני) או תחת יחסי חוזה או נאמנות (כלומר הסכמי סודיות).
 • לשיקול דעתה הבלעדית של MyPizza.co.il, תוכן שמתנגד או מגביל או מעכב כל אדם אחר מלהשתמש או ליהנות מהאתר או מהשירותים שלנו, או שעלול לחשוף את MyPizza.co.il, את השותפים שלנו, או המשתמשים שלנו לכל נזק או חבות מכל סוג שהוא.
 1. להשתמש בתוכן שלנו:
 • לפתח אתר אינטרנט מתחרה.
 • ליצור אוספים או יצירות נגזרות, כהגדרתם בחוקי זכויות יוצרים.
 • להפיץ מחדש בכל דרך, לרבות, אך לא רק, מכירה, רישיון, חכירה, שכירות, מנוי, או כל מנגנון הפצה אחר.
 1. קומפילציה (הידור), פירוק או הנדוס לאחור של האתר שלנו, השירותים שלנו, וכל תוכנה נלוות.
 2. שימוש באתר או בשירותים שלנו בכל אופן המפר הסכם זה או כל חוקים מקומיים, של מדינה, פדרליים, או בינלאומיים.

שימוש במידע

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, ואתה מאשר לנו, לשימוש ולהקצאה של כל המידע שלך בנוגע לשימוש שלך באתר האינטרנט ובשירותים שלנו בכל דרך שעולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו.

כל הערות, הצעות, רעיונות, גרפיקה, או כל מידע אחר שנמסרים לנו על ידך (באופן קולקטיבי, "הגשה") נחשבים כאילו הוקצו לנו וככאלה נחשבים לרכושנו. אנחנו לא נדרש להתייחס להגשה כסודית ולא נהיה אחראים לכל רעיונות (כוללים ללא הגבלה, מוצר, שירות או פרסום רעיונות) ולא תישא בכל אחריות כתוצאה מכל דמיון שעשוי להופיע במוצרים העתידיים שלנו , בשירותים או בתפעול.

ללא הגבלה, תהיה לנו בעלות בלעדית על כל הזכויות הקיימות בהווה ובעתיד להגשה מכל סוג ואופי שהם בכל מקום. נהיה זכאים להשתמש בהגשה לכל מטרה שהיא, מסחרית או אחרת, ללא פיצוי לך או לכל אדם ששלח את ההגשה. אתה מכיר בכך שאתה הוא האחראי לכל חומר שאתה מגיש או שולח, ואין לנו, אלא רק לך יש אחריות מלאה על ההודעה, ובכלל זה החוקיות, האמינות, ההתאמה, המקוריות, והזכויות עליו.

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו נחשבת לחלק מהסכם זה. עליך לעיין במדיניות פרטיות זו המפורטת בהמשך.

פעילות בלתי חוקית

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור תלונות או דיווח על הפרות של הסכם זה ולנקוט בכל פעולה הנראית לנו הולמת, לרבות אך לא רק לדיווח על כל פעילות החשודה כבלתי חוקית לגורמי אכיפת החוק, רגולטורים, או צדדים שלישיים אחרים וכל מידע נחוץ או מתאים לאנשים כאלה או גופים הנוגעים בכך לגבי הפרופיל שלך, כתובות דואר אלקטרוני, היסטוריית שימוש, חומרים שפורסמו, כתובות IP ומידע על תנועה.

קישור לאתר שלנו

אתה עשוי לספק קישורים לאתר האינטרנט שלנו, בתנאי (א) שאינך מסיר או מערפל, על ידי מסגור או בדרך אחרת, כל חלק של האתר שלנו, (ב) אתר האינטרנט שלך אינו עוסק בפעילות בלתי חוקית או פורנוגרפית, ו- (ג) שתחדל לספק קישורים לאתר האינטרנט שלנו באופן מיידי אם תידרש כך על ידינו.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

האתר שלנו עשוי, מעת לעת, להכיל קישורים לאתרי צד שלישיים. קישורים אלה ניתנים רק לנוחיותך. על ידי קישור לאתרים אלה, אנחנו לא יוצרים השתייכות או חסות לאתרי צד שלישיים כאמור. הכללה של קישורים לכל אתר אינטרנט באתר שלנו לא אומר שאנחנו מאשרים, ערבים, מתנים או ממליצים על השירותים, מידע , תוכן ו/או נתונים של אתרי צד שלישי. ל- MyPizza.co.il אין שליטה על המסמכים המשפטיים ונהלי פרטיות אתרים של צדדים שלישיים.; וכייון שכך אתה ניגש לכל אתרי צדדים שלישיים על אחריותך בלבד.

שיפוי

אתה מסכים לשפות, להגן ולקבל אותנו ואת השותפים, הסוכנים, נושאי המשרות, דירקטורים, העובדים, קבלני המשנה, יורשים, הממונים, ספקי הצד שלישי שלנו של מידע ומסמכים, עורכי דין, מפרסמים, ספקי מוצרים ושירותים, וחברות מסונפות, כחפים מכל התחייבות , הפסד, תביעה והוצאות, לרבות שכר טרחת עורך דין, הקשורות להפרה של הסכם זה או שימוש בשירותים או באתר שלנו.

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו קובעת את האופן שבו האתרים שלנו אוספים, משתמשים, שומרים וחושפים מידע שנאסף מהמשתמשים (כל אחד, "משתמש") של אתרי האינטרנט שלנו ("אתר"). מדיניות פרטיות זו חלה על כל המוצרים והשירותים המוצעים על ידי האתרים שלנו.

מידע זיהוי אישי

אנו עשויים לאסוף מידע זיהוי אישי ממשתמשים במגוון דרכים, לרבות, אך לא רק, כאשר משתמשים מבקרים באתר שלנו, נרשמים לאתר, ממלאים טפסים ושאלונים באתר, נרשמים לידיעון, ובקשר עם פעילויות, שירותים, תכונות אחרות או משאבים שאנו הופכים לזמינים באתר שלנו. משתמשים עשויים להתבקש למסור שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר, מספר טלפון,

משתמשים יכולים, עם זאת, לבקר באתר שלנו בעילום שם.

אנו נאסוף מידע זיהוי אישי ממשתמשים רק אם הם מוסרים לנו מידע זה בהתנדבות. משתמשים תמיד יכולים לסרב לספק מידע אישי מזהה, אלא שזה עלול למנוע מהם לעסוק בפעילויות שונות באתר.

מידע זיהוי לא-אישי

אנו עשויים לאסוף מידע זיהוי לא-אישי על משתמשים בכל פעם שהם מתקשרים עם האתר שלנו. מידע זיהוי לא-אישי עשוי לכלול את שם הדפדפן, הסוג של מחשב ומידע טכני על אמצעי משתמשים של חיבור לאתר שלנו, כגון מערכת ההפעלה וספקי שירותי האינטרנט ומידע דומה אחר.

"עוגיות" דפדפן האינטרנט

האתר שלנו יכול להשתמש ב"עוגיות" (“Cookies”) כדי לשפר את חוויית המשתמש. דפדפן האינטרנט של משתמשים ממקם "עוגיות" בכונן הקשיח שלהם למטרות שמירת רשומות ולפעמים כדי לעקוב אחר מידע עליהם. משתמשים יכולים לבחור להגדיר את דפדפן האינטרנט שלהם לסרב "עוגיות", או כדי לקבל התראה כאשר "עוגיות" נשלחות. אם הם עושים זאת, יש לציין כי חלקים מסוימים של האתר עשויים שלא לתפקד כראוי.

כיצד אנו משתמשים במידע שנאסף

האתרים שלנו אוספים ומשתמשים במידע אישי של משתמשים למטרות הבאות:

 • כדי לשפר את שירות הלקוחות

המידע שלך עוזר לנו להגיב באופן יעיל יותר לבקשות שירות לקוחות וצרכי התמיכה שלך.

 • כדי להתאים אישית את חווית המשתמש

אנו עשויים להשתמש במידע המצטבר כדי להבין כיצד המשתמשים שלנו כקבוצה עושים שימוש בשירותים ובמשאבים המסופקים באתר שלנו.

 • כדי לשפר את האתר שלנו

אנו ממשיכים לשאוף לשפר את ההיצע באתר שלנו בהתבסס על המידע והמשוב שאנו מקבלים ממך.

 • לניהול תוכן, קידום, סקר או תכונות אתר אחרות

כדי לשלוח למשתמשים מידע שהם הסכימו לקבל על נושאים שאנחנו חושבים שיעניינו אותם.

 • כדי לשלוח מיילים תקופתיים

כתובת הדוא"ל שמשתמשים מספקים לצורך עיבוד הזמנות, ישמשו רק לשליחת מידע ועדכונים הנוגעים להזמנה שלהם. זה יכול לשמש כדי להגיב לפניות שלהם, ו/או לבקשות או שאלות אחרות. אם משתמשים מחליטים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, הם יקבלו הודעות דוא"ל שעשויה לכלול חדשות חברה, עדכונים, מידע על מוצר או שירות, וכו". במידה והמשתמש רוצה לבטל את המנוי לקבלת הודעות דוא"ל בעתיד, אנו כוללים הוראות מפורטות לביטול מנוי בחלק התחתון של כל הודעת דוא"ל או שהמשתמש יכול ליצור אתנו קשר דרך האתר שלנו.

איך אנחנו מגנים על המידע שלך

אנחנו מאמצים את נהלי איסוף הנתונים המתאימים, נהלי אחסון ועיבוד ואמצעי אבטחה כדי להגן מפני גישה לא מורשה, שינוי, גילוי או השמדה של המידע אישי של המשתמשים, שם המשתמש, הסיסמה, פרטי העסקה, הנתונים וכל מידע אחר המאוחסנים באתר שלנו.

חילופי נתונים רגישים ופרטיים בין האתר והמשתמשים בו נעשה באמצעות ערוץ תקשורת המאובטח ב- SSL ומוצפן ומוגן עם חתימות דיגיטליות.

אנחנו לא מוכרים, מחליפים, או סוחרים בפרטי מידע זיהוי אישי של משתמשים עם אחרים. אנו עשויים לחלוק מידע דמוגרפי גנרי מצטבר שאינו קשור לכל מידע זיהוי אישי של מבקרים ומשתמשים עם השותפים העסקיים שלנו, שותפים מהימנים ומפרסמים למטרות שהותוו לעיל. אנו עשויים להשתמש בספקי שירותי צדדים שלישיים כדי לעזור לנו להפעיל את העסק שלנו והאתר או לנהל פעילות בשמנו, כגון שליחת עלונים או סקרים. אנו עשויים לחלוק את המידע שלך עם צדדים שלישיים אלה למטרות מוגבלות אלה בתנאי שאתה נתת לנו את רשותך.

אתרי אינטרנט של צד שלישי

משתמשים יכולים למצוא פרסום או תוכן אחר באתר שלנו המקשרים לאתרים ושירותים של השותפים, הספקים, המפרסמים, נותני החסות, מעניקי הרישיון שלנו וצדדים שלישיים אחרים. אנחנו לא שולטים בתוכן או בקישורים המופיעים באתרים אלו ואיננו אחראים לשיטות בהן נוקטים אתרים המקושרים אליהם מהאתר שלנו. בנוסף, אתרים או שירותים אלה, כולל התוכן והקישורים שלהם, עשויים להשתנות כל הזמן. לאתרים ושירותים אלה עשויים להיות מדיניות פרטיות משלהם ומדיניות שירות לקוחות משלהם. גלישה ואינטראקציה בכל אתר אינטרנט אחר, לרבות באתרים שיש להם קישור לאתר שלנו, כפופה לתנאים ולמדיניות של אותם אתרים.

פרסום

מודעות המופיעות באתר שלנו יכולות להיות מועברות למשתמשים על ידי שותפי פרסום, שעשויים לקבוע "עוגיות". "עוגיות" אלה מאפשרות לשרת המודעות לזהות את המחשב שלך בכל פעם שהם שולחים לך פרסומת מקוונת כדי לאסוף מידע שאינו זיהוי אישי עליך או על אחרים המשתמשים במחשב שלך. מידע זה מאפשר לרשתות פרסום, בין היתר, לספק פרסומות ממוקדות שהם מאמינים שיהיו מעניינים ביותר עבורך. מדיניות פרטיות זו אינה מכסה את השימוש ב"עוגיות" על ידי מפרסמים.

גוגל אדסנס

חלק מהפרסומות עשוי להיות מוגש על ידי גוגל. שימוש של גוגל ב"עוגיות" DART מאפשר הגשת מודעות למשתמשים על סמך ביקורם באתר שלנו ובאתרים אחרים באינטרנט. DART משתמש ב"פרטי זיהוי שאינם אישיים" ואינו עוקב אחר מידע אישי אודותיך, כגון שמך, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת פיזית, וכו' אתה יכול לבטל את השימוש בקובץ "עוגיות" של DART על ידי ביקור במדיניות הפרטיות של מודעות ורשת האינטרנט של גוגל בכתובת: http://www.google.com/privacy_ads.html

שינויים במדיניות פרטיות זו

לאתרים שלנו יש שיקול דעת בלעדי לעדכון מדיניות פרטיות זו בכל עת. כאשר אנו עושים זאת, התאריך יעודכן בחלק התחתון של דף זה. אנו מעודדים את המשתמשים לבדוק שינויים בדף זה לעיתים קרובות כדי להישאר מעודכנים לגבי כיצד אנו עוזרים להגן על המידע האישי שאנו אוספים. אתה מאשר ומסכים שזה באחריותך לבדוק את מדיניות פרטיות זו מעת לעת ולהיות מודע לעדכונים והתאמות.

הקבלה שלך של תנאים אלה

על ידי שימוש באתר זה, אתה מאשר קבלת מדיניות זו ואת תנאי השירות. אם אינך מסכים למדיניות זו, אנא אל תשתמש באתר שלנו. המשך השימוש באתר לאחר פרסום שינויים במדיניות זו ייחשב קבלה של שינויים אלה על ידך.

יצירת קשר איתנו

אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, לשיטות העבודה של אתר זה, או להתנהלות שלך עם אתר זה, אנא צור עמנו קשר

דין וסמכות שיפוט:

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.