MyPizza.co.il

טאג -פיצה משלוחים

ראשי » פיצה משלוחים
שליח פיצה הוראות מוזרות

שליחות מגהנום

שליח פיצה מפורט וורט, טקסס, בדרכו עם הזמנה בסך $13 בחצות הלילה, נדהם כשקיבל את ההוראות הבאות:אנחנו מתגוררים במבוכי המרתף של בית החולים, מתחת לבניין הנשים

נגישות