MyPizza.co.il

טאג -משטרה

ראשי » משטרה
משטרה מחלקת פיצה

עצור! ותאכל משהו

משטרת דנבר פצחה ביוזמה מקורית חדשה שנועדה להביע את הערכתה לאזרחים שומרי חוק וגם לכאלה שפשוט מגלים אזרחות טובה.
בני המזל המופתעים שנתפסים על ידי השוטרים, מקבלים כרטיס שמעניק להם זכאות לקבל פיצה חינם.
מתי אצלנו???

נגישות