MyPizza.co.il

טאג -טבעות

ראשי » טבעות
טבעת פיצה

הרי את מקודשת לי בטבעת פיצה זאת

יש אנשים שלא מסתפקים באכילת פיצה, הם גם חייבים לענוד אותה. ביקרנו ב Etsy ומצאנו לכם כמה טבעות פיצה ממש מיוחדות, למביני עניין ולאלה שרוצים להיות קרובים לפיצה האישית שלהם 24 שעות ביממה. דרך אגב, אנחנו מכירים אישית מישהו...

נגישות