MyPizza.co.il

טאג -אכילת פיצה

ראשי » אכילת פיצה
בחור מול מגש פיצה

הדרך לגיהנום רצופה בפיצה

שני גברים מוסלמים נכלאו לאחר שתקפו בברוטאליות זוג חברים שאכל פיצה עם פרוסות מנקניק חזיר. התוקפים האשימו את הזוג בחילול השם ואיימו עליהם שיגיעו לגיהנום

נגישות