MyPizza.co.il

כתב -משולשת

חולת סרטן ביקשה פיצה

ילדה חולת סרטן ביקשה פיצה וקיבלה הפתעה

לקסי בראון בת ה-12 היתה מאושפזת בבית חולים בקליפורניה בשל מחלות לב וסרטן איתן היא מתמודדת. באחד הימים תלו היא ואמה שלט על חלון חדר בית החולים שלה, בו הן מבקשות משלוח פיצה. ביקשו וקיבלו, הרבה יותר.

נגישות