MyPizza.co.il
הודיעה לבעלה שהיא בהריון בפיצה
ראשי » מגזין הפיצה » הודיעה בדרך מקורית על הריון

הודיעה בדרך מקורית על הריון

יש הרבה דרכים מקוריות להציע נישואין, ויש גם דרכים מקוריות להודיע לחצי השני שאתם בהריון.

אישה מקורית במיוחד החליטה לרשום על פיצה הודעה לבן זוגה, המבשרת לו שהוא עומד להפוך לאבא.

אם לא די בכך, היא גם הדביקה למכסה קופסת הפיצה (מצידו הפנימי, כמובן), שתי (!!!) בדיקות הריון חיוביות (למען הסר ספק…).

אז הוא אכל את הפיצה, או לא?

הודיעה לבעלה שהיא בהריון בפיצה

by

משולשת

משולשת קיבלה את הכינוי שלה על שם סלידתה מכל פיצה שהיא לא משולשת.
מבחינתה פיצה לא משולשת היא חילול קודש. משולשת אחראית שנגיש את כל הכתבות בזמן ונהיה תמיד מעודכנים ועדכניים.

הוסיפו תגובה

רק אתם קובעים!

תוספת אנשובי על פיצה?

נגישות